Diageo utmanar begreppet Scotch Whisky !

Diageo logo

Läckta dokument skvallrar om hur Diageo har planerat och försökt att förändra vad som skall få kallas för Scotch whisky. Idag är det traditioner som härstammar från sent 1400-tal och lagar som reglerar skall få kallas Scotch whisky.

De mest kända och grundläggande kraven för att något skall få kallas för Scotch whisky är att destillation sker i Skottland därefter lagring i ekfat i minst tre år samt buteljeringen skall ha en alkoholhalt om minst 40%.

Några av de läckta förslagen är :

  • lagring skall få ske i gamla tequilafat
  • ny kategori som skulle kallas för ”Scotch whisky infusion” som skulle vara smaksatta drycker eller låg-alkoholhaltiga drycker som skulle kunna säljas under nuvarande varumärken

 

Scotch Whisky Association, SWA, grundades 1912 och är det organ som har det slutgiltiga ordet för vad som får lov att kallas för Scotch whisky. SWA var också tongivande när lagen Scotch Whisky Regulation togs fram 2009.

SWA skall bland annat se över så att lagstiftning och tradition går hand i hand, men som alltid kan aldrig en lag som är stiftad vid en viss tidpunkt vara heltäckande och ta hänsyn till de förändringar och eventualiteter som tiden för med sig.

Problemet med nuvarande regler gällande Scotch whisky är att reglementet består delvis av lagstiftning samt tradition, det vill säga som stora delar av det övriga rättssystemet i Storbritannien.

Ett problem som uppstått på grund av detta och som blivit mer aktuellt de senaste åren är de så kallade finishes, dvs. slutlagring i annat fat än det ursprungliga. Vanligast är förmodligen idag att se slutlagring i ett sherryfat, exempelvis Oloroso eller PX.

Bland annat så anger inte lagstiftningen inte vilka typer av fat som tillåts vid slutlagring utan SWA har tagit detta från fall till fall, och det sägs att Diageo fått nej ett antal gånger från SWA. Exempelvis fick man nej till slutlagring i Don Julio Tequila fat.

Diageo, världens största tillverkare av Scotch whisky, och andra som vill förändra vad Scotch whisky skall få innefatta anser att Scotch whisky måste moderniseras för att attrahera nya kundgrupper och för att inte tappa befintliga marknadsandelar, gissningsvis har man valt att snegla mot utvecklingen som skett inom Gin och öl (ex vis IPA) de senaste åren.

I början av året kom en överraskande rapport om att den stora matkedja Aldi säljer fler whiskyflaskor per timme i Storbritannien än gin. 395 flaskor mot 392. Så några indikationer på en nedgång jämfört mot andra spritdrycker finns inte i dagsläget.

Förslag om förändring vad som är Scotch whisky är inget nytt och förslag läggs fram varje år.

Ett av de kanske mer kända förslag som SWA slagit ner på var Eden Mill Distillery & Brewert som ansökte om att få tillverka whisky på chocklad malt. Onekligen spännande men SWA avslog ansökan med motiveringen att ”man skall vara säker på innehållet i Scotch whisky”.

Det som är nytt med de läckta dokumenten är att en producent av Diageos storlek planerat att förändra och påverka Scotch whisky i dess helhet.

 

Källor : The Wall Street Journal, The Herald, Aldi, SWA

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*