Diageo utmanar begreppet Scotch Whisky !

Diageo logo

L?ckta dokument skvallrar om hur Diageo har planerat och f?rs?kt att f?r?ndra vad som skall f? kallas f?r Scotch whisky. Idag ?r det traditioner som h?rstammar fr?n sent 1400-tal och lagar som reglerar skall f? kallas Scotch whisky.

De mest k?nda och grundl?ggande kraven f?r att n?got skall f? kallas f?r Scotch whisky ?r att destillation sker i Skottland d?refter lagring i ekfat i minst tre ?r samt buteljeringen skall ha en alkoholhalt om minst 40%.

N?gra av de l?ckta f?rslagen ?r :

  • lagring skall f? ske i gamla tequilafat
  • ny kategori som skulle kallas f?r ?Scotch whisky infusion? som skulle vara smaksatta drycker eller l?g-alkoholhaltiga drycker som skulle kunna s?ljas under nuvarande varum?rken

 

Scotch Whisky Association, SWA, grundades 1912 och ?r det organ som har det slutgiltiga ordet f?r vad som f?r lov att kallas f?r Scotch whisky. SWA var ocks? tongivande n?r lagen Scotch Whisky Regulation togs fram 2009.

SWA skall bland annat se ?ver s? att lagstiftning och tradition g?r hand i hand, men som alltid kan aldrig en lag som ?r stiftad vid en viss tidpunkt vara helt?ckande och ta h?nsyn till de f?r?ndringar och eventualiteter som tiden f?r med sig.

Problemet med nuvarande regler g?llande Scotch whisky ?r att reglementet best?r delvis av lagstiftning samt tradition, det vill s?ga som stora delar av det ?vriga r?ttssystemet i Storbritannien.

Ett problem som uppst?tt p? grund av detta och som blivit mer aktuellt de senaste ?ren ?r de s? kallade finishes, dvs. slutlagring i annat fat ?n det ursprungliga. Vanligast ?r f?rmodligen idag att se slutlagring i ett sherryfat, exempelvis Oloroso eller PX.

Bland annat s? anger inte lagstiftningen inte vilka typer av fat som till?ts vid slutlagring utan SWA har tagit detta fr?n fall till fall, och det s?gs att Diageo f?tt nej ett antal g?nger fr?n SWA. Exempelvis fick man nej till slutlagring i Don Julio Tequila fat.

Diageo, v?rldens st?rsta tillverkare av Scotch whisky, och andra som vill f?r?ndra vad Scotch whisky skall f? innefatta anser att Scotch whisky m?ste moderniseras f?r att attrahera nya kundgrupper och f?r att inte tappa befintliga marknadsandelar, gissningsvis har man valt att snegla mot utvecklingen som skett inom Gin och ?l (ex vis IPA) de senaste ?ren.

I b?rjan av ?ret kom en ?verraskande rapport om att den stora matkedja Aldi s?ljer fler whiskyflaskor per timme i Storbritannien ?n gin. 395 flaskor mot 392. S? n?gra indikationer p? en nedg?ng j?mf?rt mot andra spritdrycker finns inte i dagsl?get.

F?rslag om f?r?ndring vad som ?r Scotch whisky ?r inget nytt och f?rslag l?ggs fram varje ?r.

Ett av de kanske mer k?nda f?rslag som SWA slagit ner p? var Eden Mill Distillery & Brewert som ans?kte om att f? tillverka whisky p? chocklad malt. Onekligen sp?nnande men SWA avslog ans?kan med motiveringen att ?man skall vara s?ker p? inneh?llet i Scotch whisky?.

Det som ?r nytt med de l?ckta dokumenten ?r att en producent av Diageos storlek planerat att f?r?ndra och p?verka Scotch whisky i dess helhet.

 

K?llor : The Wall Street Journal, The Herald, Aldi, SWA

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*