Diageo offentlig?r prelimin?ra siffror f?r 2018!

Diageo prelimin?ra siffror f?r 2018

Diageo visar upp ett starkt resultat i sina prelimin?ra siffror f?r 2018

Idag ?r dagen d? m?nga av v?rldens allra st?rsta bolag?har, eller kommer att, offentlig?ra sina?prelimin?ra siffror f?r r?kenskaps?ret 2018. Ett utav dessa bolag ?r dryckesj?tten Diageo. Vi kommer h?r att ta en lite n?rmare titt p? resultatet, med fokus p? deras whisky portfolio.

Kort sammanfattning. Totalt sett, volymen upp 2.5% och f?rs?ljningsnetto upp 5%. F?rdelat gruppvis, Scotch 2% upp, ?l 4% upp, gin 16% upp och tequila 40% upp. Vodka forts?tter att minska f?rs?ljningsm?ssigt. Man dricker allt mindre runtom i v?rlden men n?r man g?r s? s? v?ljer man premium-m?rken.

Vinst upp 14.8%, 12.7p per aktie och utdelning upp 5%, 65.3p per aktie.

 

Focusgrupp ”Scotch”

Diageos fokusgrupp Scotch uppvisade generellt ett godk?nt resultat med en ?kning p? 1.9% ?ver ?ret, det skall dock j?mf?ras med tidigare n?rmaste r?kenskaps?rs ?kning p? 4.7%. ”Scotch” representerar 25% av Diageos totala f?rs?ljning, och ?verlag ?r man fr?n Diageo n?jda med denna fokusgrupps?resultat. Diageo lyfter?s?rskilt fram?m?rket Johnnie Walker och man avslutar med att man ”... ser fortsatta?m?jligheter f?r f?rb?ttringar i fokusomr?det.”

Fokusgruppen best?r av Johnnie Walker, Buchanan’s, Scotch Malts, Primary Scotch och ”Other”.

Johnnie Walker

R?16: 0.7%, R?17: 6.0%, R?18: 5.4%

Johnnie Walker-varum?rket ?kade med 5.4%, st?rsta bidragande orsak??r tillv?xten f?r Black Label, upp 9%, och Blue Label som ?kat ”… dubbelsiffrigt”. Afrika ?r den enda marknad som uppvisar en minskad f?rs?ljning f?r varum?rket.

Buchanan’s

R?16: 9.6%, R?17: 16.2%, R?18: -2.2%

Buchanan’s hade en tuff uppgift att matcha f?reg?ende r?kenskaps?rs ?kning p? 16.2%. ?rets resultat?blev n?got av en besvikelse?och slutade med en minskning om 2.2%. Diageo v?ljer att kommentera med att f?rs?ljningen s?g starkare ut det sista halv?ret p? varum?rkets st?rsta marknad, USA. Mexico ?r annars den marknad som sticker ut f?r varum?rket negativt, f?rs?ljning har h?r p?verkats negativt?av prish?jningar.

Scotch Malts

R?16: 6.5%, R?17: 2.5%, R?18: 1.2%

?ven om Scotch Malts s?g en stark tillv?xt p? hemmaplan?i Storbritannien och i Kina s? ?r resultatet ?verlag under f?rv?ntan. Nettof?rs?ljning s?g endast en blygsam?tillv?xt p? 1.2%, j?mf?rt mot 2.5% respektive 6.5% i tillv?xt f?r de n?rmste f?reg?ende r?kenskaps?ren. Scotch Malts-gruppen inneh?ller bland annat de klassiska destillerierna under the Classic Malts Selection-begrepppet.

Primary Scotch

R?16: 8.8%, R?17: 4.8%, R?18: 7.1%

Primary Scotch-gruppen har forsatt stark tillv?xt. Varum?rken som Black & White i Brasilien och Mexico samt Black Dog i Indien lyfter?Diageo s?rskilt fram.

Other

R?16: -13.5%, R?16: -4.5%, R?18: -13.1%

Varum?rken som pekas ut h?r ?r J&B, Old Parr och Windsor.

 

Diageo ser fram?t

I korthet. R?relser i valutakursen, GBP/USD, ?f?rv?ntas p?verka nettof?rs?ljning med ca. ?70 miljoner och r?relseresultatet med ca. ?10 miljoner. Nettof?rs?ljnigs-?kningen f?r innevarande r?kenskaps?r f?rv?ntas vara i ungef?r i linje med f?reg?ende r?kenskaps?r. Ett aktie?terk?psprogram om ?2 miljarder ?r bestlutat om och kommer att l?pa under nuvarande r?kenskaps?r, detta program fors?tter det program som avslutades under r?kenskaps?ret 2018 och som uppgick till ?1.5 miljarder.

Diageos fokus p? skotsk whisky forts?tter n?rmast med fokus p? Johnnie Walker Experience Center och ?terlivandet av de mytomspunna destillerierna Port Ellen och Brora.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*