Diageo offentligör preliminära siffror för 2018!

Diageo preliminära siffror för 2018

Diageo visar upp ett starkt resultat i sina preliminära siffror för 2018

Idag är dagen då många av världens allra största bolag har, eller kommer att, offentligöra sina preliminära siffror för räkenskapsåret 2018. Ett utav dessa bolag är dryckesjätten Diageo. Vi kommer här att ta en lite närmare titt på resultatet, med fokus på deras whisky portfolio.

Kort sammanfattning. Totalt sett, volymen upp 2.5% och försäljningsnetto upp 5%. Fördelat gruppvis, Scotch 2% upp, öl 4% upp, gin 16% upp och tequila 40% upp. Vodka fortsätter att minska försäljningsmässigt. Man dricker allt mindre runtom i världen men när man gör så så väljer man premium-märken.

Vinst upp 14.8%, 12.7p per aktie och utdelning upp 5%, 65.3p per aktie.

 

Focusgrupp ”Scotch”

Diageos fokusgrupp Scotch uppvisade generellt ett godkänt resultat med en ökning på 1.9% över året, det skall dock jämföras med tidigare närmaste räkenskapsårs ökning på 4.7%. ”Scotch” representerar 25% av Diageos totala försäljning, och överlag är man från Diageo nöjda med denna fokusgrupps resultat. Diageo lyfter särskilt fram märket Johnnie Walker och man avslutar med att man ”... ser fortsatta möjligheter för förbättringar i fokusområdet.”

Fokusgruppen består av Johnnie Walker, Buchanan’s, Scotch Malts, Primary Scotch och ”Other”.

Johnnie Walker

RÅ16: 0.7%, RÅ17: 6.0%, RÅ18: 5.4%

Johnnie Walker-varumärket ökade med 5.4%, största bidragande orsak är tillväxten för Black Label, upp 9%, och Blue Label som ökat ”… dubbelsiffrigt”. Afrika är den enda marknad som uppvisar en minskad försäljning för varumärket.

Buchanan’s

RÅ16: 9.6%, RÅ17: 16.2%, RÅ18: -2.2%

Buchanan’s hade en tuff uppgift att matcha föregående räkenskapsårs ökning på 16.2%. Årets resultat blev något av en besvikelse och slutade med en minskning om 2.2%. Diageo väljer att kommentera med att försäljningen såg starkare ut det sista halvåret på varumärkets största marknad, USA. Mexico är annars den marknad som sticker ut för varumärket negativt, försäljning har här påverkats negativt av prishöjningar.

Scotch Malts

RÅ16: 6.5%, RÅ17: 2.5%, RÅ18: 1.2%

Även om Scotch Malts såg en stark tillväxt på hemmaplan i Storbritannien och i Kina så är resultatet överlag under förväntan. Nettoförsäljning såg endast en blygsam tillväxt på 1.2%, jämfört mot 2.5% respektive 6.5% i tillväxt för de närmste föregående räkenskapsåren. Scotch Malts-gruppen innehåller bland annat de klassiska destillerierna under the Classic Malts Selection-begrepppet.

Primary Scotch

RÅ16: 8.8%, RÅ17: 4.8%, RÅ18: 7.1%

Primary Scotch-gruppen har forsatt stark tillväxt. Varumärken som Black & White i Brasilien och Mexico samt Black Dog i Indien lyfter Diageo särskilt fram.

Other

RÅ16: -13.5%, RÅ16: -4.5%, RÅ18: -13.1%

Varumärken som pekas ut här är J&B, Old Parr och Windsor.

 

Diageo ser framåt

I korthet. Rörelser i valutakursen, GBP/USD,  förväntas påverka nettoförsäljning med ca. £70 miljoner och rörelseresultatet med ca. £10 miljoner. Nettoförsäljnigs-ökningen för innevarande räkenskapsår förväntas vara i ungeför i linje med föregående räkenskapsår. Ett aktieåterköpsprogram om £2 miljarder är bestlutat om och kommer att löpa under nuvarande räkenskapsår, detta program forsätter det program som avslutades under räkenskapsåret 2018 och som uppgick till £1.5 miljarder.

Diageos fokus på skotsk whisky fortsätter närmast med fokus på Johnnie Walker Experience Center och återlivandet av de mytomspunna destillerierna Port Ellen och Brora.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*