Att flytta till Skottland / Storbritannien

M?nga funderar p? att flytta till Skottland eller till Storbritannien. Det gjorde ?ven jag f?r n?gra ?r sedan, och efter mycket om och men s? bor jag nu i Skottland sedan drygt ett ?r tillbaka.

Att flytta till ett nytt land inneb?r p? m?nga s?tt och vis att man b?rjar om fr?n b?rjan, och i m?nga fall ocks? att saker och ting skall nu g?ras p? ett nytt spr?k och p? ett annat s?tt ?n vad man ?r van vid.

I detta inl?gg har jag sammanfattat de vanligaste ?mnena som brukar dyka upp n?r man planerar att flytta hit och n?r man v?l har flyttat hit.

Inneh?llet ?r p? inga s?tt menat att vara ett facit utan ?r baserat p? mina upplevelser. Jag kan inte nog understryka att skillnaderna kan vara stora mellan de olika delarna i Storbritannien!

Nu k?r vi ig?ng!

 

Boende

Boende hittar man enklast via Rightmove eller Gumtree d?r man kan finna boende b?de till f?rs?ljning och f?r uthyrning. Hyresv?rdar delas huvudsakligen in i tv? kategorier, privata landlords och agencies. Generellt rekommenderas att g? genom en agency d? de oftast har b?ttre koll p? formalia och framf?r allt hanterar depositionen f?r ditt boende p? ett betryggande s?tt. Viktigt att t?nka p? ?r att en majoritet av boende som finns f?r uthyrning hyrs ut m?blerat!

Storlek

Storlek p? bost?der anges i antalet sovrum. En tv?-sovrumsl?genhet best?r oftast av fyra rum, tv? sovrum, vardagsrum och k?k plus badrum. Det ?r heller inte ovanligt att man inte vet eller inte anger boytans storlek. Uppges en ytstorlek ?r det viktigt att veta att man ibland inte tar med ytan f?r vissa utrymmen s? som toaletter och badrum.

M?bler

Som n?mnts tidigare hyrs de flesta bost?der ut m?blerade. Vill du exempelvis byta ut s?ngen som ing?r, som ofta ?r smala enligt svenskt standard, s? f?r du sj?lv st? f?r f?rvaring av den gamla s?ngen. Kostnaden f?r f?rvaring ?r avsev?rt dyrare ?n i Sverige, exempelvis skulle vi f? betala ca 4500:- per ?r f?r att f?rvara en dubbels?ng och tv? s?ngbord! S? skall du bo en l?ngre tid i en och samma bostad unders?k om m?jligheter finns att hyra den om?blerad.

Deposition

Depositionen f?r din bostad brukar motsvara en eller tv? m?naders hyra.

Deklarerad inkomst i Storbritannien

Krav p? deklarerad inkomst, samt viss niv?, i Storbritannien kr?vs. Kan inte detta p?visas ?r den generella regeln att man f?r betala sex m?naders hyra i f?rv?g. H?g deklarerad inkomst och tillg?ngar i Sverige ?r inget som underl?ttar i detta fall. En brittisk guarantor, borgensman, kan ocks? vara ett alternativ.

Referenser

Vissa hyresv?rdar kr?ver referenser. Dessa best?r oftast enbart av referenser fr?n tidigare hyresv?rd men i vissa fall beg?r man ocks? karakt?rsreferens.

Hyresniv?er

En 2-sovrumsl?genhet i n?gon av de st?rre st?derna i Skottland i svensk standard eller h?gre ligger fr?n ?700 per m?nad men vanligare runt ?1000. Ett 3-sovrumshus brukar ligga runt ?1300 per m?nad. Generellt kan man s?ga att det ?r sv?rt att hitta en 1-sovrumsl?genhet under ?500 per m?nad. OBS! T?nk p? att hyran ?r kallhyra, och att du sedan skall betala b?de council tax (se nedan), el och gas.

Hyra

Hyran betalas i f?rskott m?natligen.

Council tax

Council tax ?r den avgift kommunen tar ut f?r service som vattenh?llning, soph?mtning, v?gh?llning, skolor, gatubelysning m.m. Avgiften tas ut per l?genhet eller villa. Skillnader p? inneh?ll finns beroende p? om du bor i England, Skottland eller Wales. Som student, eller om en vuxen i en familj ?r heltidsstudent, kan man i vissa fall f? l?gre Council tax.

Exempel p? kostnad f?r Council Tax :

2-sovrums l?genhet, Skottland, Council Tax Band D, ?1661 per ?r

3-sovrums townhouse, Skottland Council Tax Band E, ?2142 per ?r

Gas och el

Gas och el betalas separat p? separat r?kningar, oftast per kvartal.

Exempel p? m?natlig kostnad :

2-sovrums l?genhet (bygg?r 2016), Skottland, ?80 per m?nad

3-sovrums townhouse (bygg?r 2016), Skottland, ?140 per m?nad

TV-licens

Du beh?ver tv-licens om du tittar p? BBC eller ”andra tv-kanaler” live eller inspelat. Tittande kan g?ras p? tv eller enheter s?som dator eller mobiltelefon. OBS! ”Andra tv-kanaler” inbegriper ?ven live eller inspelad tv fr?n utlandet, med andra ord s? kr?vs en tv-licens f?r att titta p? SVT.se.

Tittar du enbart p? Netflix eller motsvarande beh?vs ingen tv-licens.

F?r att lyssna p? radio, inkl. BBC-kanalerna, kr?vs ingen tv-licens.

Betalning

Generellt betalas kostnaderna f?r ditt boende med Direct Debit, vilket motsvarar Autogiro. Andra alternativ ?r bank?verf?ring eller betalning med bankkort. Nya regler f?r 2018 kommer f?rhindra att betalning med kreditkort g?rs f?r bl.a. council tax. Kontanter och check kan anv?ndas vid betalning hos Postkontor, och kontanter p? Pay Points.

Det ?r inte ovanligt att det inte f?rekommer n?gon f?rfallodag p? vissa servicefakturor. Dessa f?rv?ntas d? betalas omg?ende.

Dagis

Jag kommer att ha ett s?rskilt inl?gg f?r er som flyttar hit med barn. I denna f?rsta ?vergripande inl?gg kommer jag bara ta upp dagiskostnaderna. Det kostar ca 600:- per dag att ha sitt barn p? dagis, d? ?r lunch och fika inkluderat f?r ditt barn.

Boende med hund

Letar du boende med hund kan det ta lite l?ngre tid att hitta boende d? vissa hyresv?rdar inte till?ter hund. Generellt s? kr?vs hyresv?rdens till?telse f?r stadigvarande boende med hund. F?r man till?telse f?r boende med hund brukar depositionen bli dubbelt s? h?g samt att man f?rbinder sig att l?ta en professionell st?dfirma tv?tta helt?ckningsmattor osv. vid utflytt.

Flytt fr?n Sverige

Vi flyttade initialt inte med n?gra m?bler utan valde att hyra m?blerat de f?rsta sex m?naderna. Vi tog med oss v?ra personliga tillh?righeter s?som kl?der och dyrbar k?ksutrustning. T?nk p? att du beh?ver adapter f?r de apparater du inte kan byta elkabel p?. Kostnad f?r flyttfirma ligger upp?t 150.000:- f?r ett normalt bohag. Har du bara sm?saker som skall ?ver till ditt nya hem kan du skicka en flyttl?da som v?ger 25 kilo f?r ca 380:-.

 

Bankkonto och bankkort

S? har du flyttat in i din nya bostad och i ditt nya land. En av de f?rsta sakerna du b?r ordna ?r ett bankkonto och bankkort.

F?r att f? ?ppna bankkonto och f? bankkort kr?vs generellt?att man visar upp sitt pass och en utility bill med ditt namn och din adress. Just kravet p? utility bill kan g?ra att det tar tid innan du kan ?ppna bankkonto, f?r v?r del kom v?r f?rsta utility bill f?rst 2 1/2 m?nad efter inflytt. Exempel p? utility bill som accepteras ?r council tax, el- eller gasr?kning. Varje bank har olika krav och ibland g?rs individuella undantag s? prata med din tillt?nkta bank och f?rklara hur just din situation ser ut.

Generell regel vad g?ller proof of address ?r att det dokument eller den r?kning du vill anv?nda f?r att bevisa din adress verkligen knyter dig till adressen. Exempelvis s? anses en telefonr?kning g?llande fast telefoni knyta dig till en adress men inte en r?kning f?r mobiltelefoni. Brev fr?n Job Center Plus inneh?llandes ditt NIN accepteras oftast medan brev om inskrivning i r?stl?ngden oftast inte g?r det.

?r du inneboende/au-pair eller liknande brukar bankerna acceptera ett undertecknat brev som f?rklarar din situation fr?n de du bor hos, sj?lvklart underl?ttar det om du g?r till samma bank som de har.

Viktigt att t?nka p? ?r att du anv?nder namnen i den ordning som de st?r i ditt pass. I Sverige ?r man inte s?rskilt noga p? vilket namn man har som tilltals namn och i vilken ordning de st?r i passet, medan h?r ?r man extremt noga med ordningen.

Var beredd p? att f? svara p? olika fr?gor kring ditt konto och dina pengar som du vill flytta till kontot fr?n Sverige och s?dana pengar som kommer in p? ditt konto. Bankerna i Skottland och Storbritannien har mer formalia kring kontroll av penningtv?tt ?n i Sverige. Ska du f?ra ?ver lite st?rre belopp, dvs. ?ver ?10000, f?r du vara beredd p? att banken kan st?lla fr?gor p? var pengarna kommer ifr?n osv. F?r du ?ver pengar mellan bolag kan du ange i din svenska bank varf?r du f?r ?ver pengar till utl?ndsk bank, exempel p? detta kan vara utdelning fr?n svenskt dotterbolag till brittiskt moderbolag.

B?sta tipset f?r att f? ett bankkonto och bankkort s? fort som m?jligt ?r att bara g? ner till en bank och f?rklara just din situation s? brukar det l?sa sig!

 

Sjukv?rd

En av de f?rsta sakerna du b?r g?ra ?r att registrera dig hos din lokala General Practitioner, GP. T?nk p? att du m?ste registrera dig hos en GP som har din hemadress i sitt upptagningsomr?de, du kan allts? inte som i Sverige skriva in dig hos en GP i en annan stad/stadsdel.?Orsaken till detta ?r bland annat f?r att viss v?rd erbjuds i hemmet, d?rav n?rhetskravet.

Att registrera sig ?r enkelt. ?k ner till din GP, ta med dig pass, svenskt EHIC-kort samt n?gon form av bevis p? att du ?r stadigvarande boende i landet.

Olika GP har olika rutiner och tv? personer beh?ver n?dv?ndigtvis inte f? samma krav vid registrering avseende papper som bevisar just stadigvarande boende i landet.

Generellt r?cker det med utility bill men vissa kr?ver att f? se hyresavtal osv.

Kan du inte bevisa att du ?r stadigvarande boende i landet kan GPn registrera dig som tillf?llig patient, och d? g?r din v?rd genom ditt svenska EHIC-kort.

Vid registrering hos GP fyller du oftast i tre blanketter. Den f?rsta inneh?llandes dina person- och adressuppgifter, den andra ?r en h?lsodeklaration och den tredje ?r en blankett f?r ans?kan om anv?ndning av digitala tj?nster s?som bokning av v?rd online samt elektroniska recept.

OBS! Stora skillnader kan f?rekomma mellan GPs samt var i Storbritannien du bor i.

N?r du s? fyllt i alla blanketter brukar det ta upp till en vecka innan du f?r hemskickat ett v?lkomstbrev fr?n din GP, uppgifter om ditt NHS/CHI-nummer samt inloggingsuppgifter f?r de elektroniska tj?nsterna.

Ditt personliga sjukv?rdsnummer heter CHI-nummer om du bor i Skottland och Nordirland, och NHS-nummer i England och Wales. Format p? CHI-nummer ?r DDMM?? plus fyra siffror, allts? inte helt olikt ett svenskt personnummer. NHS-nummer har formatet AAA-BBB-CCCC.

Nu n?r du ?r inskriven hos din lokala GP och har f?tt ditt CHI/NHS-nummer s? b?r du s? klart ans?ka om ett EHIC-kort utf?rdat av Storbritannien.

Kriteriet f?r att erh?lla ett EHIC-kort utf?rdat av Storbritannien ?r samma som f?r att registrera sig hos en GP dvs. att du skall vara stadigvarande boende h?r.

Din GP kommer troligen ?ven att varna dig att du eventuellt kan f? betala v?rdavgift om du s?ker v?rd de f?rsta sex m?naderna fr?n inskrivning (som ny i landet). Detta ?r sj?lvklart inte korrekt utan b?r ses som en upplysning och ett s?tt f?r din GP att friskriva sig om det visar sig att du av olika anledningar inte uppfyller kraven f?r stadigvarande boende.

T?nk p? att det ?r GPn eller sjukhuset som g?r bed?mningen om du ?r stadigvarande boende i Storbritannien, de har ?ven r?tt att kr?va att du betalar f?r din v?rd. Detta g?ller ?ven om du innehar EHIC-kort, sj?lvklart kommer du med st?rsta sannolikhet f? tillbaka dessa pengar i efterhand vid en granskning.

V?ntetider

V?ntetiderna till din GP varierar stort. Om dina behov kan t?ckas av en allm?nl?kare ?r v?ntetiden oftast samma dag eller n?stkommande vardag.

Har du behov av en specialist kan du f? v?nta n?got l?ngre, vanligtvis en till tv? veckor. Detta beror p? att vissa specialister ?ker runt mellan olika GP. Olika GP har olika antalet allm?nl?kare och olika specialister hos sig.

Minor Ailments Service

?r du under 16 ?r, ?ver 60 ?r, gravid, f?tt barn en viss tid tillbaka eller innehar vissa sjukdomar kan du vara ber?ttigad till Minor Ailments Service.

Du registrerar dig p? valfritt apotek och n?r du registrerat dig f?r denna service kan du f? r?d och mediciner utskrivna av en apotekare vid mindre h?lsoproblem helt kostnadsfritt.

Du kan s?ka hj?lp om du eller ditt barn exempelvis har olika f?rkylningsproblem, f?rstoppning och s? vidare.

Servicen har tillkommit f?r att avlasta GP och sjukhus, samt underl?tta f?r patienter att f? snabb hj?lp. Sj?lvklart finns det inget hinder att du exempelvis anv?nder dig av Minor Ailments Service medan du v?ntar p? en l?kartid.

Lite kort om sjukv?rd i Skottland

 • Bes?k hos GP/sjukhus ?r generellt helt avgiftsfria
 • Det ?r f?rbjudet enligt lag att ta ut parkersavgift vid sjukhus
 • Elektroniska recept st?lls ut till ett s?rskilt apotek och kan inte som i Sverige h?mtas ut p? valfritt apotek
 • Receptbelagda mediciner ?r gratis
 • Syntest och ?gonunders?kning ?r gratis varje ?r, eller vartannat ?r, beroende p? din ?lder hos valfri optiker

Tandv?rd

Att g? till tandl?karen ?r ju ett m?ste f?rr eller senare. Generellt kan man s?ga att skillnaden mellan tandv?rd i Sverige och Storbritannien ?r att man i Sverige arbetar mer f?rebyggande medan man h?r fokuserar p? problemen n?r de uppst?r.

Oftast f?rs?ker man i Sverige s? l?ngt som m?jligt bibeh?lla och r?dda patientens egna t?nder medan man h?r ?r gladare f?r att l?sa problematiken den enkla v?gen genom extraktion.

Tandl?kare kan vara anslutna till NHS, helt privata eller b?da delarna. Ofta kan det vara l?nga v?ntetider till de NHS-anslutna tandl?karna.

Skillnaderna mellan att g? till en NHS-tandl?kare och en privattandl?kare ?r bland annat :

 • NHS-behandlingar ska enbart ta h?nsyn till det funktionella och ej det estetiska
 • Olika material och tandtekniker anv?nds f?r att h?lla nere kostnaderna f?r NHS-patienter (j?mf?rt privat)
 • Tandhygienister ?r generellt sett inte tillg?ngliga f?r NHS-patienter
 • NHS begr?nsar antal NHS-behandlingar en klinik f?r g?ra per ?r
 • NHS-behandlingar ?r oftast begr?nsade till tiderna m?n-fre 09.00-17.00

Vilket val man g?r ?r h?gst personligt och beror p? vilken servicegrad och i viss m?n den v?rd och kvalitet man vill ha.

F?r att f? tandv?rd ringer man helt enkelt dit man vill g? och skriver in sig. Sj?lvklart m?ste du ha ett NHS/CHI-nummer om du g?r till en NHS-tandl?kare.

Prism?ssigt ?r de privata tandl?karpriserna n?got under eller i paritet med de svenska privattandl?karna.

 

F?rs?kringar

F?rs?kringar av olika slag ?r n?got vi alla har och beh?ver. St?rsta skillnaden mot Sverige ?r att man h?r oftast har m?nga individuella f?rs?kringar ist?llet f?r paketl?sningar.

Precis som i Sverige g?r det bra att kontakta f?rs?kringsbolagen direkt f?r offert men jag rekommenderar varmt att bes?ka j?mf?relsesidor som exempelvis Moneysupermarket. Inte bara f?r prisj?mf?relse utan ocks? f?r bra och utf?rliga r?d om olika f?rs?kringar.

Dessa j?mf?relsesidor ?r ocks? en utm?rkt startpunkt f?r att f? ?verblick ?ver f?rs?kringsutbudet.

?Hemf?rs?kring?

N?got motsvarande den svenska hemf?rs?kringen finns inte i Storbritannien utan f?r att f? motsvarande f?rs?kringsskydd f?r man samla ihop en rad enskilt motsvarande f?rs?kringar.

I mitt exempel nedan utg?r jag ifr?n att du hyr din bostad, ?ger du din bostad beh?ver du ?ven en f?rs?kring f?r byggnad och mark.

Contents insurance (contents only)

Denna f?rs?kring t?cker ditt l?s?re mot st?ld eller skada fr?n brand eller ?versv?mning.

 • Du m?ste inneha kvitto och lista f?r l?s?re ink?pt f?r mer ?n ?1000 styck
 • Lista p? l?s?re som tas med utanf?r hemmet v?rt mer ?n ?500, exempel mobiltelefon och kamera
 • T?nk p? att vissa bolag har en ?vre gr?ns f?r v?rdet p? enstaka l?s?re, exempelvis m?ste s?rskild f?rs?kring ibland tecknas hos s?rskilda f?rs?kringsbolag som specialiserat sig p? att f?rs?kra exklusiva klockor, smycken och konst

Vanliga till?gg ?r olycksfallf?rs?kring (skada p? egendom genom olycka), r?ttshj?lp och akuthj?lp (kostnad f?r hotell om hemmet blir obeboeligt).

Kostnaden ?r s? klart beroende p? var du bor, hur du bor och hur ditt l?s?re ser ut men ett ?rskostnads exempel ?r ?200 f?r en tv? sovrumsl?genhet och ?300 f?r ett tre sovrumshus.

Resef?rs?kring

Resef?rs?kring tecknas som en frist?ende f?rs?kring. Det ?r vanligt att resef?rs?kring ing?r i dina banktj?nster p? ditt bankkort.

Privat sjukv?rdsf?rs?kring

Privata sjukv?rdsf?rs?kringar motsvarande de svenska finns hos ett flertal v?rdgivare. N?gra av de st?rsta ?r AXA och Vitality. Premiekostnaden ?r individuell men kostnaden f?r en familj best?ende av tv? vuxna och ett barn kostar ca. ?170 per m?nad.

Hundf?rs?kring

Kostnaden f?r hundf?rs?kring varierar precis som i Sverige stort beroende p? hundras och vilket skydd man vill ha.

I princip kan man dela upp f?rs?kringarna i tv? varianter. En som enbart t?cker olycksfall och en som t?cker olycksfall och sjukdom, den senare ?r j?mf?rbar med den vanligaste svenska hundf?rs?kringen.

Prisexempel f?r en olycksfalls f?rs?kring ?r ?20 per ?r och upp?t ?300 per ?r f?r en olycksfalls- och sjukdomsf?rs?kring. Detta avser en Golden Retriever.

Bilf?rs?kring

I Storbritannien betalar man bilf?rs?kring per person och inte per bil som i Sverige. Detta inneb?r att varje f?rare m?ste ha bilf?rs?kring f?r varje bil som personen k?r, med andra ord ?r det inte lika l?tt som i Sverige och l?na sina f?r?ldrars bil eller l?ta sin kompis k?ra hem efter pubrundan.

Viktiga faktorer vid premies?ttning p? din bilf?rs?kring ?r din ?lder, hur bilen f?rvaras nattetid, k?rstr?cka osv. St?rsta skillnaden mot Sverige ?r att premien p?verkas om du anv?nder bilen till och fr?n jobbet samt om du har brutit mot n?gon trafiklag. Exempelvis m?ste du alltid uppge om du har f?tt fortk?rningsb?ter sedan en tid tillbaka osv.

Bonus f?r skadefria ?r p? f?rs?kringen g?ller enbart om du haft bilf?rs?kring inom Storbritannien.

F?rs?kringsexempel :

Range Rover SV Autobiography LWB 5.0 Supercharged

Person 1 : 25 ?r

Person 2 : 40 ?r

K?rstr?cka : 1000 mil

K?rtyp : enbart privat, ej till och fr?n arbete

F?rvaring : l?st garage natteti

Prisv: ?1380 per ?r

B?da personerna i exemplet ?r nyinflyttade i Storbritannien med svenska k?rkort, och noll bonus?r. Till?ggas b?r ocks? g?ras att priset inte blir n?mnv?rt l?gre om man skulle f? f?r sig att k?pa en Volvo V60 D2.

 

Arbete

Grattis! Du har f?tt det arbete du s? g?rna ville ha, vad beh?ver du g?ra nu?

National Insurance Number (NI/NINo)

Du beh?ver inte ett NI-nummer f?r att b?rja arbeta eller f?r att f? din l?n utbetald, men du m?ste f?rklara f?r din arbetsgivare varf?r du inte har ett och du kan inte heller v?nta alldeles f?r l?nge med att skaffa ett. Den enda f?rklaringen en seri?s arbetsgivare skall acceptera som undantag?r att du ?r ny i landet och v?ntar p? din intervju f?r att f? ditt NI-nummer.

Du f?r ditt NI-nummer efter en intervju p? Job Centre Plus. Denna intervju bokas per telefon och v?ntetiden brukar vara minst en vecka.

?r man som jag och inte ?lskar att v?nta i l?nga telefonk?er s? anlitar man n?got av de m?nga f?retagen som specialiserat sig p? hj?lpa folk som ?r i farten att ans?ka om ett NI-nummer. De hj?lper dig att boka in tid p? ditt n?rmaste Job Centre Plus, du f?r ?ven hj?lp med eventuell formalia samt att de f?rebereder dig ?ven inf?r intervjun. De bevakar ocks? ?terbud om man vill ha en tid s? fort som m?jligt.

Som EU-medborgare ?r formalian minimal men det kan vara v?rt att f? hj?lp med denna process, hamnar man snett eller gl?mmer att ta med n?got papper f?r man kanske v?nta n?gra veckor igen f?r ny intervju.

Priset f?r denna tj?nst brukar ligga runt ?50.

R?kna med att intervjun tar ca en timme. Efter avklarad intervju och allt ser bra ut f?r du ditt NI-nummer skickat hem till dig inom ett par veckor. Uppge sedan ditt NI-nummer till din arbetsgivare.

Unique Tax Reference (UTR)

UTR ?r ett tio-siffrigt referensnummer som du anv?nder f?r din kommunikation med HMRC (Her Majesty?s Revenue and Customs), motsvarande Skatteverket, g?llande dina skatter.

I samband med att du registrerar dig f?r dina aktuella skatter ans?ker du om ett UTR. Registrering g?rs online, och hela processen tar ca 2-3 veckor d? man beh?ver en verifikationskod som skickas med posten samt att UTR d?refter enbart skickas ut med post.

UTR ?r det n?rmaste Storbritannien kommer ett TIN.

OBS! NI-nummer kr?vs generellt f?r att f? ett UTR.

PAYE och Self-assessment

En normal anst?lld arbetstagare som f?r sin l?n via PAYE-systemet beh?ver generellt sett inte deklarera, l?mna in en self-assessment. M?nga undantag finns och f?r m?nga svenskar kan det bli aktuellt att l?mna in en self-assessment d? man kanske fortfarande har sin skattehemvist i Sverige och/eller arbetat i b?de Sverige och Skottland under det f?rsta skatte?ret man varit h?r. Andra orsaker till varf?r man beh?ver l?mna in en self-assessment ?r om man ?ger bolag och ?r director, kapitalinkomster osv. Ring HMRC f?r att f? svar om just du beh?ver deklarera eller inte.

En bra b?rjan ?r att g?ra detta test p? HMRC.

Om du f?r beskedet p? att du skall uppr?tta och l?mna in en self-assessment kan det vara v?rt att ta hj?lp av en redovisningskonsult, accountant, priserna brukar ligga runt ?30 per timme. En redovisningskonsult kan du registera som din agent gentemot HMRC s? att konsulten kan l?mna in deklaration ?t dig och ?ven att all kommunikation sker till agenten.

 

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*